Släpp taget om allt.
- Buddha

Fastna inte, 
släpp taget, 
gå framåt, 
med i tiden.

ai12.jpg?1610562656