Barn, 
vuxen, 
gamling, 
aldrig färdig, 
livet kort, 
mycket lära, 
acceptera, 
så livet är

sl3.jpg?1594865628