Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter.
— Romarbrevet 12:15, NT

Ha medkänsla, 
både i glädje och sorg, 
gläd med den glade, 😃
gråt med den sorgsna, 😥
visa medkänsla.

AA2skog.jpg?1588690986