na1.jpg?1620369037

Alla ser inte världen likadant...hur man ser och upplever världen, beror på vilka åsikter man har. 
Världen ses alltså efter betraktarens åsikter och tankar och slutresultat är en värld med kaotiska åsikter.
För vissa är världen ganska bra,
För andra är världen en dålig plats på grund av vissa människor som dom ser ner på och avskyr.
Men ok. själva planeten är nog ganska så lika för alla, kanske, eller kanske inte.
------------------------------------------
Ya ett förstoringsgals och titta på dina åsikter...är alla dina åsikter goda...tänker du på allas bästa eller tänker du på ditt eget bästa eller bara någras bästa.
Ju mer du lär känna ditt innersta, ju bättre blir du, alltså bättre att att älska alla.