UFO, flygande tefat,
dom finns. 
finns i betraktarens synfält,
man sett det har, 
sett det omöjliga, 
sett ett UFO, 
så är det, 
vi olika ser, 
men UFO vi ser, 
eller
så ser vi det inte.

Jag är övertygad om att flygande tefat existerar eftersom jag har sett ett. (President Jimmy Carter, 1976)