UFO, flygande tefat,
dom finns. 
finns i betraktarens synfält,
man sett det har, 
sett det omöjliga, 
sett ett UFO, 
så är det, 
vi olika ser, 
men UFO vi ser, 
eller
så ser vi det inte.