UFO, flygande tefat,
dom finns. 
finns i betraktarens synfält,
då har man sett det, 
sett det omöjliga, 
sett ett UFO, 
så är det, 
vi ser olika, 
men vi ser UFO, 
eller så ser vi inte det.

0-%C3%B6ga.jpg?1585360999