Hur lär man sig att älska? 
Genom att älska så klart, 
Älska dina medmänniskor, 
älska så många du kan, 
lär dig att älska, 
lär dig att ge kärlek, 
men glöm inte att 
lära dig att ta emot kärlek, 
ge kärlek och ta emot kärlek.

5aaa.jpg?1595426016