22 "För att veta vad folk verkligen menar, ska man lägga mer vikt vid vad de gör än vad de säger."
- Descartes

Man kan säga mycket, 
munnen talar mycket, 
men det du gör spelar roll, 
du är det som du gör.

aa2.jpg?1594031702