Du ger information om dig hela tiden, 
genom tyst-kommunikation, 
ditt kroppspråk avslöjar dig, 
finns alltid dom som kan läsa kroppspråk, 
man är det man är, 
vissa visar myket med kroppspråket, 
vissa visar mindre, det är olika, 
testa dig, iakta någon en tid, 
ser du kroppspråket.