Visa förtroende, 
visa aktsamhet,
visa kärlek, 

var vänlig.

aa14.jpg?1594031770