cc10.jpg?1591417202

Jumala on taivaan ja Maapallon valo, kaikille kansoille
maailmassa. 
Jos ei halua käyttää sanaa Jumala, voi esim. käyttää
sanaa, 
Korkein.

Valo, valo suufilaisuudessa on Jumala, Jumalasta tulee valo. 
Suufilaiset ja kuten suufien mystiset jeddi-ritarit hauaa valoon
lähelle Jumalaa. 
Suufit taistelee itsensä kanssa, ei aseitten kanssa.

Suufeilla on yleensä hyvä itsehillintä. Itsensä tutkiskelun kautta
he on saavuttaneet rauhan sieluunsa, etsivät vain läheisyyttä
Jumalaan, valoon.


Suufilaisuudessa on ymmärrettävä mitä taistelu tarkoittaa. 
Jokainen sufi ymmärtää, että taistelu tarkoittaa, ymmärrystä,
tietoa, ei siis sotaa ja
tappelua.


Jeddi-ritareita ei ole sanan varsinaisessa merkityksessä. 
Mystiikka kertoo, että aikoinaan kauan kauan sitten pohjois-Afrikassa 
oli pitkätakkisia ja viittaisia jeddi-ritareita, jotka pohti elämää
ja kuolemaa
ja tulevaisuutta ja jotka etsi tietä valoon, Jumalan valoon, tietä
valon lähelle, valon vaikutuksen alaiseksi, valo oli heille Jumala. 


Jeddi-ritarit ei koskaan hyökänneet kenenkään kimppuun,
ei sanoin eikä asein, he halusi rauhaa ja hyvää elämää
kansoille, mutta he puolusti kansoja, heimoja, jos niitten
päälle hyökättiin fyyssisesti. 


Mystiikan jeddi-ritarit, kuten muut suufilaiset, haluaa auttaa ihmisiä,
antaa elämänsä tehtävään auttaa ja avustaa ihmisiä, kansoja, tavalla
tai toisella.


Tämä on suuresti supistettuna tarina suufeista ja mystiikan suufisista
jeddi-ritareista.


Jokainen henkinen ihminen halajaa valoon, Jumalan läheisyyteen, valon
positiiviseen vaikutukseen,
 tavalla tai toisella.
Henkistä tukea ja opetusta saa mestariltaan, shaykhilta. Shaykhit on
vuosikausia tutkineet itseään, omaksuvat itsehillinnän ja ovat valon
lähellä "vertauskuvallisesti", tietoisina Jumalan voimasta. 
Kukaan
ihminen ei voi saada Jumalan voimaa itselleen, voi vain joskus tuntea
Jumalan voiman ja valon.


Jumala on taivaan ja Maapallon valo. Jumalalla,
korkeimmalla on valo ja voima, ei siis kenelläkään ihmisellä.

[24:35] Jumala on taivaitten ja maan valo. Hänen valonsa on
verrattavissa lamppuun, joka on asetettu seinän syvennykseen.
Lamppu on sijoitettu lasipalloon, joka on kuin loistava tähti. Sitä
valaisee siunatun Öljypuun Öljy, joka ei ole idästä eikä lännestä,
ja se antaisi kirkkaan valon, vaikka siihen ei tulta pantaisikaan:
siinä on valoa valon päällä. Jumala ohjaa valoaan sitä kohti,
jonka hän otolliseksi näkee. Jumala esittää myÖs vertauksia
ihmissuvulle, sillä Jumala tietää kaiken.