Nuet har en ”verklighetens prägel”, som dåtid och framtid inte har.
- Nisargadatta Maharaj


Man skall inte leva i dåtid och tänka bara på det förgågna...man skall inte heller leva famtid och fantisera...det bästa är att leva i nuet...vi lever här och nu...då gäller det att leva...att leva på riktigt sitt liv...

aa16.jpg?1594031790