Trumpism, hur reagerar du på trumpism?
Beundrar du trumpism,
varför beundrar du trumpism,
Vet du att trumpism söndrar och
är konservativ, diktatorisk, intriger som stör staten,
När man tittar på världen kan man se hur trumpismen söndrar världen,
diktatorer och nästan diktator-härskare förhärligar Trump,
demokratiska stater, å andra sidan, tänker på det bästa i världen.

Skulle det inte vara bättre om världen var förenad?
Krig och uppror skulle minska.
Trumpism orsakar krig och kaos i världen och i USA.

aa5.jpg?1594031723