Var gästfri, 
gästfri åt alla, 
vissa änglar vara kan :) 
men du vet inte det.

 Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det.
— Hebréerbrevet 13:2, NT