Hur är mannen kvinnans vän? 
svaret är:
älska kvinnan, 
respektera kvinnan.

y.kvinna-5.jpg?1589072611