”Att människan snavar och att hennes tro slår slint beror på att hon förirrat sig och sjunkit ned i sitt ego.”
- Yahya ibn Mu'adh al-Razi

Den snavande människan, 
tron slår slint för henne, honom, 
dom älskar sitt ego, 
dom glömt bort själen, 
egomänniskor snavar 
-----------------------------
men du, ta dig fram, 
stilla lite ditt ego, låt lugnet komma fram, 
låt harmonin komma fram.

aa18.jpg?1594031800