Enad EU, mycket bra gjort EU, EU-länderna har nu gemensam skuld, som binder samman alla dessa länder, solidaridet med i bilden, dom svaga skall hjälpas, enad front, stark EU.

shl4.jpg?1594865655