Åren går och går, 
åren ger märken, 
rynkor och smilgropar, 
trötthet, sakta framåt

medsjal-a.jpg?1585702088