Trädgren framför, 
där bakom är horisonten, 
skog som horisont, 
bakom horisonten ser man inte, 
man kan bara fantisera hur där är, 
eller så vet man hur där är, 
dagen är grå, 
regn i luften, 
eller är det dimma, 
fortvarande lite snö på marken, 
vacker grå vy.

na8.jpg?1620385096