mo4.jpg?1604544747

Det finns många åsikter,
allt är rätt och
allt kanske var lite fel, 
lev i sdamspel med andra, 
så bra allt blir.