I betraktarens ögon
en vacker kvinna, 
en skön kvinna, 
vad vackert är, 
ögat talar, 
olika ögon, 
olika sett att se.