Barn, vuxen, gamling, 
aldrig färdig, 
livet kort, mycket lära, 
acceptera, så livet är