”Med hjälp av intuitionen anar man, innan man tänker. Med hjälp av intelligensen tänker man innan man anar”. 
- (Percival)

y.woman.12.jpg?1589072628

Intuition, intelligens, 
mänskliga egenskaper.