Jämlika jägarlivet 
blev ojämlika bondesamhälle, 
få blev rika, 
majoritetn blev fattiga, 

tecknad.18.jpg?1421186251