Religioner är för att göra människor goda, 
alla religionen är i grund och botten goda, 
alla människor har lika värde.

aa20.jpg?1594031815