Genom misslyckanden lär man, 
ta alltså lärdom av dina misslyckanden.

mo2.jpg?1604544738