Vad är du för en, 
är du ond, 
vill du ont för vissa, 
eller...
är du god, 
vill du gott för alla, 
välj din väg, 
välj mycket noga, 
välj godhetens väg, 
bli människovänlig.