02 "Människan är dömd till att vara fri."
- Jean-Paul Sartre

5.vitsippa.jpg?1589069628

Människan vill känna sig fri...människan drömmer om mer frihet...på många håll i världen är människan inte fri...och då kämpar människan för sin frihet