Börja med att finna friden i ditt eget inre. Sedan kan du också ge den vidare till andra.
-- Thomas Kempis

aa14.jpg?1594031770

Sök efter din inre frid, 
sök och du hittar,