SEmittimellan.jpg?1623638802

Det är lätt att lura andra,
om lyssnaren lyssnaren mår dåligt, ,
om lyssnaren känner ilska,

om lyssnaren inte vill lära sig någonting,
det är upp till lyssnaren, läsaren,