Är du lycklig? 
Vem är lýcklig? 
Den som lycka inte tänker, 
lycka kommer 
om lyckan komma vill.

naturD.jpg?1586946129