Var är du? 
varför du lämna mig? 
du inte min vän är, 
min "fiende" du är, 
egoistisk människa, 
bra du försvann, 
adjö med dig, 
håll dig borta.

ABSTRAKT.2.jpg?1420674061