Dessa reklam, 
överallt stoppas det där det bara går, 
mata inte folk med reklam, 
värsta reklamen är det som försöket få folk att spela, 
det är inte renhårigt, 
det finns en massa svaga människor som är spelberoende, 
och nya blir spelberoende hela tiden, 
sluta locka folk med spel, 
ungdomar kan förstöra hela sitt liv med spel, 
tänk istället människors välmående och 
dit hör inte spel, det vet ni väl.

sa2jag.jpg?1595818729