Demokrati, världens lycka, 
diktatur, världens olycka, 
var för demokrati, 
betjäna mänskligheten