”Attityd är ett val. Lycka är ett val. Optimism är ett val. Vänlighet är ett val. Att ge är ett val. Respekt är ett val. Oavsett vilket val du gör gör dig. Välj klokt."
- Roy T. Bennett

ae1.jpg?1598224732

Fi:
"Asenne on valinta.
Onnellisuus on valinta.
Optimismi on valinta.
Ystävällisyys on valinta.
Anto on valinta.
Kunnioitus on valinta.
Mitä tahansa valitsetkin,
se tekee sinusta sinut.
Valitse viisaasti. "
- Roy T.Bennett,