Vi lär oss av misstag, 
men...
vi kan även lära oss av framgång, 
om vi är tillräckligt visa.

jags5.jpg?1604435543