Världen vi har skapat är produkt av vårt tänkande, och den kan inte förändras utan att vi förändrar vårt tänkande.
-- Albert Einstein

cc4.jpg?1591417197