Leva sida vid sida, det möjligt är, 
finns olikheter...finns likheter, 
likheterna förenar, stirra ite på olikheterna, 
titta efter likheter istället, likheterna förenar oss, 
vi vänner kan bli, acceptera varandra 
älska varandra, alla vi människor är.

v%C3%A5r4.jpg?1583147898