Det är ju länge sedan Isaak Asimov skrev denna bok. Någon gång 40-talet? Hans böcker är fortfarande lika populära. Jag vet inte hur många gånger jag har läst Stiftelsetrilogin.

Stiftelsetrilogin, en trilogi bestående av böckerna Stiftelsen, Stiftelsen och imperiet och Den segrande stiftelsen, Berätelser långt in i framtiden, när rymden med sina planeter kallades för imperium, vars härskare var en enda man, dock till slutet med nästan ingen makt alls. Stiftelsen var det motsatta, vetenskapmän som bildade den osynliga stiftelsen, vars uppgift var att samla info och lagra det, så att sedan när imperiet fallit till barbari, skulle stiftelsen har kvar all kunskap från förr.
Spännande bok. Jag vill läsa det snart igen. Jag blir aldrig trött på det. Efter Stiftelsetrilogin finns flera böcker som är fortsätning till trilogin.
- boksidan - wikipedia -