Handling, 
effekten, 
synlig effekt, 
alla se kan, 
alla höra kan.