Att prata...Säga det man vill säga...Säg din mening...öppna dig...var inte rädd att tala att skriva...När man säger sin mening, åsikt...öppnar man sig, visar, vem man är...Om man inte vågar säga sin mening...är man ju ingenting, inget, bara tystnad...Säg någonting, låt din röst höras...låt alla veta dina åsikter...Men var varsam med dina ord...var vänlig, var snäll...Endast då blir du respekterad...var en balanserad människa

detsn%C3%B6ar.jpg?1584060539