27 "Syftet med den vise är inte att säkra glädje, utan för att undvika smärta.”
- Aristoteles

ai11.jpg?1610562652