Kala lövträd är vackra i sin nakenhet, 
även grått är vackert, 
trädens kläder är borta, 
löven har vissnat och fallit på marken, 
det är lövträdens natur att vara kala, nakna på vintern, 
man ser stammen, 
man ser grenarna, 
varje lövträd är unik i sin nakenhet

my4.jpg?1604893848