Sommar, 

sol och bad, 

glass, 

svett, 

skratt :)