Hur ser världen ut idag?
Kan mänskligheten bättra sig? 
All förbättring måste börja från en själv, 
bli vän med dig själv, älska dig, 
lär förstå att alla har lika värde, 
vi är planetens mänsklighet, 
ett och samma mänsklighet, 
krama världen och mänskligheten, 
bli en älskvärd global människa.

aa21.jpg?1593442521