Svettig natt 
varm natt, 
hettan vibrerar 
vibrerar i rummet, 
sommarhetta, 
fläkten surrar, 
tankarna i huvudet 
irrar, 
irrar hit och dit, 
tröttsam hetta 
ok. det är.