"Det förflutna har ingen makt över nuet."
- Eckhart Tolle

I nuet tänker man inte det förflutna, 
i nuet lever man idag, just nu.

ah2.jpg?1598224015