Var tankfull, 
meditera, 
glädje det ge,
förstånd det ger

Tankfullhet och meditation skänker mycken glädje.— Buddha