Vad är bahai för något, 
det är: älska hela världen, 
älska mänskligheten, 
arbeta för fred.
tro på Gud.

”Att vara en Bahá'í betyder helt enkelt att älska hela världen, att älska mänskligheten och att försöka tjäna den; att arbeta för universal fred och universal broderskap.”
–'Abdu'l-Bahá–