Se inåt, och det som omger dig kommer att framstå klart. Se på din omgivning, och du kommer att få kännedom om dig själv.
-- Abdal Hakim Murad

Titta inåt, 
se dig själv, 
vad ser du, 
se dig omkring dig, 
vad ser du, 
du ser dig själv, 
sådan andra ser dig,
sådan du själv ser, 
våga ändra dig, 
våga bli bättre, 
en klokare människa.

gr%C3%B6nt2.jpg?1587592180

sufismens ord...sufisten talar...sufisten talar ibland i som gåtor...ger inter alltid en färdig svar...meningen är väl att människan skall genom självgranskan lära känna sig själv och därmed få förmågan att växa andligt.